CAMPANIE

Cei 5 pași pentru înscrierea în programul FIV subvenționat

!!! În atenția pacienților care au intrat în posesia voucherelor !!!

Avem rugămintea să verificați valabilitatea lor și să anunțați la clinică!

Voucherele sunt valabile 1 an din momentul în care ați intrat în posesia lor.
Aveți obligația de a iniția procedura în termen de maximum 6 luni de la data primirii lor!

Poate fi prelungită strict din motive medicale, doar perioada în care se inițiază procedurile, nu și valabilitatea voucherelor!

Click aici pentru mai multe informații.

 

Cei 5 pași pentru înscrierea în program 

Programul social pentru Fertilizare in Vitro, finanțat de către Ministerului Familiei, are ca scop sprijinirea financiară în valoare de 15.000 lei a cuplurilor şi a persoanelor singure din România, în vederea efectuării procedurilor de fertilizare in vitro, pentru creşterii natalităţii în România.

 

Pasul 1:

Veți trimite pe e-mail: atentica.ro@gmail.com /sau telefonic la numărul 0730 021 789 datele personale (nume, prenume și CNP pentru fiecare partener) și numele medicului curant. Ulterior, după examinarea dosarului medical, veți primi pe e-mail un  document emis de clinică cu Indicație de FIV necesară pentru includerea în program (în baza scrisorii medicului curant).

Dacă nu aveți încă un medic curant în cadrul clinicii, vă puteți programa la recepția clinicii: 0332.45 45 45 în vederea unui consult inițial, care este GRATUIT și care va stabili oportunitatea efectuării FIV.

Pasul 2:

Dosarul de înscriere trebuie să conțină documentele pe care le găsiți MAI JOS sau accesând următorul link: Creștere Natalitate – Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Cererea de înscriere – Anexa 1, care cuprinde următoarele documente justificative:

 1. Copii ale actelor de identitate ale solicitanților;
 2. Declarație pe propria răspundere – Anexa 1a; – DOWNLOAD
 3. Document din care să rezulte diagnosticul de infertilitate, cu indicația medicală pentru realizarea procedurii de FIV, eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV și reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unității sanitare partenere, emis cu maximum 60 de zile înaintea depunerii dosarului – Anexa 1b;
 4. Adeverință eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a solicitantului, emisă cu maximum 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente oficiale, conform legii, care să probeze calitatea de asigurat;
 5. Acord individual de prelucrare a datelor cu caracter personal – Anexa 1c. – DOWNLOAD

Pasul 3:

Solicitanții trebuie să depună online la adresa natalitate@mfamilie.gov.ro a MFTES dosarul complet. Dimensiunea totală a documentelor scanate transmise pe e-mail nu trebuie să depășească 25 MB.

În cazul solicitanților care nu au posibilitatea transmiterii dosarului online, se poate trimite dosarul complet la adresa MFTES, regăsită în cadrul secțiunii contact pe site-ul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Pasul 4:

După trimiterea documentelor, solicitanții primesc pe adresa de e-mail, telefonic sau prin corespondență, cu confirmare de primire, numărul de înregistrare al dosarului.

Analiza dosarelor se realizează de către MFTES în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea documentației complete.

Dacă în urma analizei se constată că dosarul este incomplet, solicitantul va fi notificat și are obligația de a retrimite completările în maximum 5 zile lucrătoare.

Acordarea beneficiului social se realizează în baza criteriului „primul venit – primul servit“, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul MFTES, criteriu aplicat dosarelor declarate eligibile.

Sprijinul financiar se acordă sub forma a două vouchere: un voucher medicamente și un voucher proceduri medicale, ambele pe suport hârtie.

Voucherul medicamente este în valoare de 5.000 lei și este aferent tratamentului medicamentos.*

Voucherul proceduri medicale este în valoare de 10.000 lei și este utilizat pentru procedurile medicale specifice.**

Valabilitatea voucherelor este de maximum 12 luni de la data emiterii.

*În situația în care costul tratamentului prescris de către medicul specialist depășește valoarea voucherelor, beneficiarul suportă diferența de cost.

**În situația în care costul pentru intervenția medicală specifică, respectiv: puncția ovariană (inclusiv anestezia) și/sau embriotransferul este mai mare decât valoarea voucherului proceduri medicale sau exista alte proceduri medicale nedecontate, beneficiarul suportă diferența de cost.

Pasul 5:

Dupa aprobare veți obtine o programare la medicul curant care a emis indicația de realizare a procedurii FIV, pentru a stabili împreuna un protocol de urmat: analize, investigații etc

Beneficiarul are obligația de a iniția procedura de fertilizare in vitro într-un termen de maximum 6 luni de la data primirii voucherului.

Criterii de eligibilitate:

Conditiile cumulative pentru acordarea beneficiului social sunt:

 • Membrii cuplului sunt cetățeni români, asigurați în sistemul public de asigurări sociale din România, cu domiciliul în țară.
 • Procedurile medicale de specialitate recomandate trebuie să se desfășoare într-o unitate medicală de pe teritoriul României afiliată programului, autorizată să desfășoare acest tip de activități specifice;
 • Vârsta femeii beneficiare să fie cuprinsă între 20 si 45 ani împliniți (până la împlinirea vârstei de 46 de ani).

 

Lista serviciilor medicale care nu fac obiectul rambursării din fondurile alocate proiectului, cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele:

 • investigații paraclinice preliminare (stabilite de fiecare medic, conform propriului protocol, dacă sunt depistate afecțiuni ce pot afecta evoluția tratamentului sau sarcinii);
 • crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor;
 • recoltarea chirurgicală a spermatozoizilor;
 • anestezia generală intravenoasă la prelevarea ovocitelor;
 • procedura ICSI (Intracelular sperm injection);
 • prelevarea ovocitelor donate și /sau ovocite achiziționate.
 • Zymot
 • embryoglue

Lista personalului medical implica în realizarea de proceduri RUAM în cadrul programului FIV derulat prin MFTES:

NR. CRT. NUME ȘI PRENUME SPECIALIZARE
1. Onofriescu Mircea Obstetrică-ginecologie; tratamentul infertilității cuplului și RUA
2. Borș Adrian Obstetrică-ginecologie; tratamentul infertilității cuplului și RUA
3. Luca Alexandru Obstetrică-ginecologie; tratamentul infertilității cuplului și RUA
4. Ștefan (Berescu) Anca Obstetrică-ginecologie; tratamentul infertilității cuplului și RUA
5. Dumitrașcu Irina Obstetrică-ginecologie; tratamentul infertilității cuplului și RUA
6. Mihalache Cătălin Obstetrică-ginecologie; tratamentul infertilității cuplului și RUA
7. Scurtu Bogdănel Obstetrică-ginecologie; tratamentul infertilității cuplului și RUA
8. Dumitrescu Andrei Obstetrică-ginecologie; tratamentul infertilității cuplului și RUA
9. Vasilache Cristina Obstetrică-ginecologie; tratamentul infertilității cuplului și RUA

Lista personalului laborator RUAM:

 CRT. NUME ȘI PRENUME SPECIALIZARE
1. Butnaru Maria Embriolog
2. Luca Andreea Embriolog