CAMPANIE

Subprogramul Național Fertilizare in Vitro / Embriotransfer

1. Prezentarea subprogramului

Datorită istoricului de performanță din anii anteriori în Subprogramul Național FIV/ET, Centrul de Fertilitate a fost bugetat de către Ministerul Sănătății pentru a continua acest program.

Acest Subprogram a fost conceput pentru a putea veni în ajutorul numărului mare de cupluri care își doresc să obțină o sarcină, nu reușesc în mod natural și nu au posibilitatea financiară de a susține integral tratamentele de fertilitate.

2. Beneficiari / Criterii de eligibilitate 

Beneficiarii subprogramului: cuplurile infertile, definite drept cuplurile care nu au avut capacitatea de a se reproduce  timp de 1 an de activitate sexuală neprotejată sau cărora li s-a diagnosticat o afecțiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată.

Criteriile de eligibilitate pentru cuplurile ce vor beneficia de tratamentul infertilității prin aplicarea procedurii de fertilizare in vitro și embriotransfer sunt cele stabilite de Ministerul Sănătății pentru Subprogramul Național FIV/ET 2015 prin ordinul nr.386/2015, completat cu Ordinul MS nr. 978/ 26.06.2019 și 2179/22.12.2020.

Acestea vor permite o selecție obiectivă a cuplurilor în cea mai mare concordanță cu indicațiile de efectuare a procedurilor.

În Subprogramul National FIV/ET  se vor aproba dosarele depuse funcție de următoarele criterii principale:

 1. cupluri infertile care au indicație pentru efectuarea procedurii FIV/ET (vezi indicatiile de mai jos);
 2. membrii cuplului au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 211 alin. (1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
 3. cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau mama surogat);
 4. vârsta femeii cuprinsă între 24 şi 40 de ani;
 5. indexul de masă corporală al femeii cu valori cuprinse între 20 şi 25;
 6. valoarea rezervei ovariene în limite normale probată prin valoarea AMH > 1,1 ng/ml.

Indicațiile în cazul cuplurilor autologice (cu excluderea donării de ovocite):

 1. Absența sau obstrucția trompelor uterine bilateral;
 2. Patologie masculină severă – sub 5 milioane de spermatozoizi cu mobilitate progresivă sau sub 4%   spermatozoizi cu morfologie normală;
 3. Infertilitate de orice altă etiologie, inclusiv cea de cauză neidentificată, dacă tratamentele convenționale nu au dat rezultat (eșecul obținerii sarcinii după minim 3 cicluri de stimulare ovariană cu inseminare intrauterină);
 4. Endometrioza în stadii avansate III-IV.

3. Investigații și analize indicate

Setul minim de investigații paraclinice necesare pentru includerea în Subprogramul Național FIV/ET.

În urma consultației cu unul dintre specialiștii nostri, acesta poate recomanda analize specifice, funcție de particularitățile fiecarui cuplu.

4. Dosar de înscriere

Documentele necesare înscrierii sunt:

 1. cerere pentru includerea în subprogramul FIV/ET semnată de membrii cuplului (Descarcă Cererea de includere în Subprogramul FIV/ET la Atentica);
 2. copii după actele de identitate ale membrilor cuplului;
 3. adeverinţe eliberate de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care să probeze calitatea de asigurat; (Vezi Anexa 1 și Anexa 2 la Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat din 08.09.2014);
 4. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălţimea, greutatea şi indexul de masă corporală al femeii – document emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;
 5. documente medicale din care sa rezulte setul minim de investigașii efectuate pentru femei și pentru bărbați necesare în stabilirea diagnosticului, indicației terapeutice și riscurilor medicale al cuplului solicitant și altele considerate relevante;
 6. un document medical din care să rezulte indicatia medicala pentru realizarea procedurii de FIV/ET, eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umana asistată medical, emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;
 7. declarație pe proprie raspundere din care să rezulte ca solicitanții au depus un singur dosar la sediul unei singure uniăți sanitare care derulează subprogramul FIV/ET și că nu au mai beneficiat în trecut de o alt procedură finanață din bugetul Ministerului Sănătății. (Descarcă Declarația pe proprie răspundere pentru înscrierea in Subprogramul FIV/ET la Atentica).

OPIS al documentelor dosarului. DOWNLOAD

5. Procesul de înscriere și aprobare a dosarelor

 1. Dosarul de inscriere în Subprogramul National FIV / ET la Atentica se depune în original la recepția clinicii.
 2. Dosarele se înregistrează în ordine cronologica; numărul de înregistrare atribuit de unitatea sanitara pentru dosarul depus se comunică în scris solicitantilor.
 3. Registratorul medical verifică existența tuturor documentelor în dosar conform opisului, confruntă copiile actelor de identitate cu documentele originale și atestă prin semnatură conformitatea.
 4. Dosarele depuse în decurs de o lună sunt evaluate de către o comisie a unității sanitare care se întrunește în primele 5 zile ale lunii în curs pentru luna precedentă. Componența comisiei este stabilită conform hotărârii AGA a SC NEWLIFE BM SRL și este formată din doi medici cu specialitate obstetrică-ginecologie, specialiști în domeniul tratamentului infertilității cuplului și reproducerii umane asistate medical, cât și un embriolog cu atestare europeană în domeniu.
 5. Comisia aprobă dosarele care îndeplinesc toate condițiile de legalitate prevăzute pentru includerea în subprogram, în ordinea cronologică a înregistrării dosarelor și în limita fondurilor disponibile pentru această destinație. În situația în care solicitările de includere în subprogramul FIV/ET depășesc fondurile aprobate, comisia va întocmi o listă de așteptare. Cuplurile pe lista de așteptare vor beneficia de subprogram în momentul alocării de noi fonduri la final de an în curs sau începutul anului următor.
 6. Lista de așteptare se actualizeaza periodic, fie prin includerea unor noi dosare aprobate, fie prin excluderea dosarelor încadrabile într-una din următoarele situații:
 •  cuplul a beneficiat de efectuarea procedurii de FIV/ET;
 • nu a fost inițiat protocolul de stimulare ovariană în termen de 90 de zile de la înregistrarea deciziei comisiei prin includerea cuplului în subprogram;
 • cuplul a renunțat la efectuarea procedurii FIV/ET cu notificarea în scris a unității sanitare.
 1. Rezultatul evaluarii dosarului se comunică în scris la adresa de corespondență consemnată în cuprinsul cererii de includere în Subprogramul FIV/ET, după cum urmează:
 • dosar aprobat cu menționarea datei programării pentru inițierea procedurii FIV/ET;
 • dosar aprobat și înscris în lista de așteptare cu specificarea numărului de ordine, în situația în care fondurile alocate permit inițierea procedurii FIV/ET cuplul va fi inștiințat asupra datei programării;
 • dosar neaprobat cu motivarea acestei decizii.
 1. Comunicarea rezultatului evaluării dosarului se realizeaza în forma unei decizii semnata de membrii comisiei și contrasemnată de reprezentantul legal al clinicii sau împuternicitul acesteia.
 2. În cazul cuplurilor cu dosar aprobat pentru care protocolul de stimulare ovariană prealabil procedurii FIV/ET nu este inițiat în termen de 90 de zile de la înregistrarea deciziei, aceasta decizie devine nulă.

6. Asigurarea transparentei în derularea Programului

SC NEWLIFE BM SRL se angajează să afișeze în clinică precum și pe pagina web proprie următoarele informații: lista personalului medical implicat în efectuarea procedurii FIV/ET, bugetul alocat, tarifele practicate.

Vor fi afișate următoarele date statistice înregistrate în fiecare lună și cumulat la începutul anului în cadrul subprogramului: numărul dosarelor depuse, numărul dosarelor aprobate, numărul dosarelor incluse în lista de așteptare, numărul dosarelor neaprobate, numărul de proceduri FIV/ET efectuate, numărul de cazuri monitorizate până la 6 săptămâni după transferul embrionar.

Costuri adiționale nesubvenționate:

 • Medicația pentru stimularea ovariană, achitată la farmacii
 • Alte proceduri adiționale (congelare, stocare, cultură de blastociști etc.). Prețurile acestor proceduri rămân nemodificate și pot fi consultate aici – Preturi

RAPORTARE

Situația dosarelor

Lista personalului medical implicat in efectuarea procedurii FIV/ET

Nr. CRT.NUME ȘI PRENUMESPECIALIZARE
1.Onofriescu MirceaObstetrică-ginecologie; tratamentul infertilității cuplului și RUA
2.Borș AdrianObstetrică-ginecologie; tratamentul infertilității cuplului și RUA
3.Ștefan (Berescu) AncaObstetrică-ginecologie; tratamentul infertilității cuplului și RUA
4.Luca AlexandruObstetrică-ginecologie; tratamentul infertilității cuplului și RUA
5.Dumitrescu AndreiObstetrică-ginecologie; tratamentul infertilității cuplului și RUA
6.Gontariu AlinaObstetrică-ginecologie; tratamentul infertilității cuplului și RUA
7.Vasilache CristinaObstetrică-ginecologie; tratamentul infertilității cuplului și RUA
8.Mihalache CătălinObstetrică-ginecologie; tratamentul infertilității cuplului și RUA
9.Scurtu BogdănelObstetrică-ginecologie; tratamentul infertilității cuplului și RUA
10.Dumitrașcu IrinaObstetrică-ginecologie; tratamentul infertilității cuplului și RUA

Lista personalului laborator RUAM:

 CRT.NUME ȘI PRENUMESPECIALIZARE
1.Butnaru MariaEmbriolog
2.Luca AndreeaEmbriolog

Informații suplimentare:

 • tel: 0722 32 78 46 / 0332 45 45 45
 • info@atentica.ro